Η γλώσσα της μαγειρικής / E-BOOK

0 out of 5

3,99 

Sku: eb978-618-85050-8-7 Category: Επιστήμη - Πανεπιστήμιο

Περιγραφή

σελ. 34

17χ24

Η μαγειρική και το φαγητό έχουν αδιαμφισβήτητα μια σημαντική και αναγκαία θέση στην καθημερινότητα μας. Αφενός το φαγητό αποτελεί μια βιολογική ανάγκη για λόγους επιβίωσης του ανθρώπινου οργανισμού, αφετέρου προσφέρει ευχαρίστηση στη γεύση, όσφρηση και όραση.

Πώς όμως εκφραζόμαστε για το φαγητό;
Πώς μιλάμε και πώς συζητάμε για αυτό;

Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για το φαγητό είναι πολλές φορές μεταφορική, γεγονός που θα αναλυθεί στη συνέχεια.
Σε αυτό το βιβλίο θα δείξουμε πώς αντιλαμβανόμαστε την υπόσταση και τη δομή του φαγητού και πώς αυτό αποτυπώνεται στο γλωσσικό μας σύστημα. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαία η παρουσίαση της επιστημονικής προσέγγισης πάνω στην οποία θα βασιστεί η εργασία. Η Γνωσιακή Γλωσσολογία αποτελεί προσέγγιση και όχι κλάδο της επιστήμης της Γλωσσολογίας, καθώς μπορούμε να εξετάσουμε γνωσιακά όλα τα μέρη της γλώσσας και συγκεκριμένα να αναζητήσουμε την ερμηνεία των γλωσσικών δομών σε συσχέτιση με τη νόηση του ανθρώπου, γιατί τα γλωσσικά φαινόμενα φανερώνουν όχι μόνο τη δομή του γλωσσικού συστήματος αλλά κυρίως του εννοιακού συστήματος του ανθρώπου. Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τέθηκαν προηγουμένως θα αξιοποιήσουμε μία από τις θεωρίες της Γνωσιακής Γλωσσολογίας, τη θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς των George Lakoff και Mark Johnson. Αυτή η έρευνα γίνεται για να αποδειχθεί ότι ο νους και η γλώσσα συνδέονται στενά και έχουν αμφίδρομη σχέση, καθώς η μελέτη της γλώσσας μας δείχνει πώς λειτουργεί ο νους και από την άλλη,η μελέτη του νου μας δείχνει πώς λειτουργεί η γλώσσα.
Το παρόν βιβλίο διαρθρώνεται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό, το καθένα αποτελούμενο από υποκεφάλαια που συντελούν κατά το δυνατό στην απάντηση των ερωτημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.