Υποβολή έργων

Home / Υποβολή έργων

Το έργο σας θα αξιολογηθεί από τις εκδόσεις μας και θα ειδοποιηθείτε άμεσα για την προοπτική έκδοσης του έργου σας.

Στείλτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδόσεων verde@verdepublications.gr

  • τα στοιχεία επικοινωνίας
  • περιεχόμενα
  • περίληψη
  • απόσπασμα (π.χ. 2-3 κεφάλαια)
  • βιογραφικό